Haçlı Seferleri Sunu

Haçlı Seferleri Sunu

HAÇLI SEFERLERİ SUNUSU İNDİR

HAÇLI SEFERLERİ (1096-1270)
 Bizans İmparatorluğu, Anadolu’da Türklerin akınlarını bir türlü durduramıyordu. Türklerin ilerleyişi çok hızlı olduğu için İstanbul’un hatta Avrupa’nın güvenliği tehlikede idi. Bu durum sadece Bizans’ı olumsuz etkilemedi,
Avrupa’daki diğer devletlerin de tedirgin olmasına sebep oldu.
 Bizans’ın Anadolu’daki Türk akınlarına karşı
Avrupalı devletlerle birlikte hareket etmesi gerekiyordu. Büyük bir ordu hazırlamak isteyen Bizans imparatoru, Katolik kilisesinin başında bulunan Papa II. Urban’dan yardım istedi. Böylece Avrupa’daki farklı milletlerden bir araya gelen haçlı ordusu oluşturuldu.
 Sekiz kez düzenlenen Haçlı Seferlerinden ilk dört sefer günümüz Türkiye sınırları üzerinden gerçekleştiği için Türkiye tarihi açısından önemlidir.

Kavram Bilgisi:
Haçlı:
 Haçlı Seferlerine katılanların elbiselerinin ve kalkanlarının üzerinde Haç işareti olduğu için bunlara Haçlı denilmiştir.

HAÇLI SEFERLERİNİN NEDENLERİ
DİNİ NEDENLER
1. Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs, Antakya ve İznik’in Müslümanlardan geri alınmak istenmesi.
2. Papa tarafından kurulan Kluni Tarikatı’nın çalışmaları.
3. Papanın, sefere katılanlara cennet vaat etmesi.
4. İslâmiyet’in batıya yayılmasını engelleyerek Hristiyanlığı tekrar doğuya yayma düşüncesi.

SİYASİ NEDENLER
1. Bizans’ın, Türklere karşı Papadan yardım istemesi.
2. Orta Doğu’da Hıristiyan devletler kurma düşüncesi.
3. Şövalyelerin ve asillerin macera arayışları.
4. Kralların ve senyörlerin topraklarını genişletme düşüncesi.

EKONOMİK NEDENLER
1. Avrupa’nın fakirliği karşısında İslâm dünyasının zenginliği.
2. Şövalyelerin ve asillerin zenginliklerini artırma düşüncesi.
3. Fakir Hıristiyan halkın bu seferlerle zengin olma düşüncesi.
4. Müslümanların kontrolündeki İpek ve Baharat yollarının kontrolünü ele geçirme düşüncesi.

Birinci Haçlı Seferi
 Haçlıların en başarılı olduğu seferdir. İznik’i alan haçlılar Eskişehir’de Selçuklularla
yaptıkları meydan muharebesini kazanmışlardır.
 Kudüs, Urfa ve Antakya gibi kutsal kabul ettikleri yerleri almışlardır.
 Türkiye Selçuklu Devleti başkentini Konya’ya taşımıştır.

İkinci Haçlı Seferi
• Urfa’nın Müslümanlar tarafından geri alınması üzerine düzenlenmiştir.
• Eskişehir civarında haçlılar zayıf atları ile ağır hareket ederken Türkler hafif silahlar ve çevik atlarla mücadele etmiştir. Sultan Mesud Haçlı ordusunu mağlup etmiştir.

Üçüncü Haçlı Seferi
 Eyyübi Devleti Sultanı Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü alması üzerine düzenlenmiştir.
 Uluborlu ve Akşehir’de yapılan mücadeleler sonucunda Haçlılar büyük kayıplar vermişlerdir. Daha sonra Konya’yı kuşatan Haçlılar Kudüs’e doğru yönelmişler fakat başarılı olamamışlardır.

Dördüncü Haçlı Seferi
 Selahaddin Eyyübi’nin ölmesi üzerine ortaya çıkan taht kavgalarından yararlanmak için düzenlenmiştir.
 Haçlılar Kudüs’ü geri almak yerine
İstanbul’u işgal etmişlerdir

HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI
DİNÎ SONUÇLARI
• Kilise ve din adamlarına olan güven ilk defa sarsıldı.
• Kilise ve papalık ilk defa güç kaybetmeye başladı.

SİYASÎ SONUÇLARI
• Bu seferlerde pek çok derebeyin ölmesi üzerine derebeylik rejimi gücünü kaybetmeye, buna karşılık merkezî krallıklar güçlenmeye başladı.
• Anadolu’daki Türk ilerleyişi bir süre durdu.
• İslâm dünyası Anadolu Selçukluları ve Eyyubiler etrafında toplandı.
• Bizans’ın ömrü uzadı.

EKONOMİK, TEKNİK, KÜLTÜREL SONUÇLARI
 Doğu-Batı arasındaki ticaret gelişti.
 Akdeniz kıyısındaki limanların önemleri arttı.
 Anadolu, Suriye ve Filistin toprakları zarar gördü.
 Avrupalılar İslâm medeniyetini yakından tanıdılar.

Barut, pusula, kâğıt, matbaa gibi teknik buluşlar Avrupa’ya taşındı. Bunlar Avrupa medeniyetinin gelişmesini sağladı.
 Ticaret sonucunda Avrupa’da hayat standartları yükseldi. Ticaretle uğraşan ve
burjuva olarak adlandırılan toplum kesimi güçlendi.

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.