6-2.Ünite Kültür ve Miras

6-2.Ünite Kültür ve Miras

Türk denizciliğinin kurucusu: İzmir fatihi Çaka Bey Türk tarihinin ilk donanmasını oluşturduğu için tarihteki ilk Türk amirali olarak kabul edilen...
24.06.2022
224
27.01.2022
1.155
Türk kültür ve medeniyetinin en büyük hazinelerinden biri olan Divanu Lugati’t-Türk İstanbul’daki Millet Kütüphanesinde bulunuyor. (Grafik: Omar Zaghloul/ AA) Eserin...
27.01.2022
435
11.12.2021
2.822
Türk-İslam Devletlerinde Yetişen Düşünürler Kaşgarlı Mahmut – Divanı Lugat’it Türk (Türk Dilinin Sözlüğü) Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig (Mutluluk...
06.12.2021
2.124
Malazgirt Savaşı-Miryokefalon Savaşı MALAZGİRT SAVAŞI (26 AĞUSTOS 1071) Büyük Selçuklu Devleti (Alparslan) ile Bizans İmparatorluğu (Romen Diyojen) arasında Malazgirt Ovasında...
14.11.2021
2.498
İpek ve Baharat Yolu • İpek Yolu, Çin’in Xi’an (Şian) kentinden başlayarak Hazar Denizi’nin güneyinden ve kuzeyinden iki kol hâlinde...
12.11.2021
2.704
11.11.2021
1.019
Haçlı Seferleri Nedenleri ve Sonuçları
07.11.2021
3.366
Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu Selçuklu Devleti veya Türkiye Selçuklu Devleti, Selçuklulardan Kutalmış’ın oğlu Süleyman Şah tarafından Anadolu’da 1075 yılında kurulmuş...
07.11.2021
2.875
Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri ÇAKA BEYLİĞİ Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kurulmuştur. Denizcilik faaliyetleriyle uğraşmışlardır. Bizans ve Haçlılara...
04.11.2021
3.833
İlk Medreseler
02.11.2021
2.796
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ PDF İNDİR
01.11.2021
4.241
Türklerin İslamı Kabul Etmesi ile Meydana Gelen Değişiklikler
01.11.2021
3.127
Talas Savaşı ve Sonuçları
31.10.2021
2.297
İlk Türk Devletleri PDF İNDİR
13.10.2021
5.048
Ergenekon Destanı
07.10.2021
1.487
Oğuz Kağan Destanı
07.10.2021
1.900