6-2.Ünite Kültür ve Miras

6-2.Ünite Kültür ve Miras

İlk Medreseler
14.04.2024
5.406
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Bursluluk Sınavı 1. Dönem Konuları Ders Notları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Bursluluk Sınavı 1. Dönem Konuları...
22.01.2024
1.582
İpek ve Baharat Yolu • İpek Yolu, Çin’in Xi’an (Şian) kentinden başlayarak Hazar Denizi’nin güneyinden ve kuzeyinden iki kol hâlinde...
26.11.2023
5.693
Türk Tarihinde Önemli Savaşlar SOSYAL BİLGİLER 6 TÜRK TARİHİNDE ÖNEMLİ SAVAŞLAR İNDİR
26.11.2023
10.923
Haçlı Seferleri Nedenleri ve Sonuçları
26.11.2023
6.968
Medeniyete Yön Veren Yollar Medeniyete Yön Veren Yollar-PDF İNDİR Medeniyete Yön Veren Yollar Kazanım Tarama Testi İNDİR
26.11.2023
5.218
Divan-ı Lugati’t Türk ve Kutadgu Bilig DİVAN-I LUGATİ’T TÜRK • Karahanlılar döneminde yazılmıştır. • Yazarı Kaşgarlı Mahmut’tur. • Araplara Türkçeyi...
15.11.2023
849
Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri ÇAKA BEYLİĞİ Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kurulmuştur. Denizcilik faaliyetleriyle uğraşmışlardır. Bizans ve Haçlılara...
05.11.2023
7.752
Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri İNDİR Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Tablosu, İlk Türk Beylikleri
05.11.2023
13.555
Türk-İslam Devletlerinde Yetişen Düşünürler Kaşgarlı Mahmut – Divanı Lugat’it Türk (Türk Dilinin Sözlüğü) Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig (Mutluluk...
03.11.2023
4.391
Divan-ı Lugati’t Türk Türk kültür ve medeniyetinin en büyük hazinelerinden biri olan Divanu Lugati’t-Türk İstanbul’daki Millet Kütüphanesinde bulunuyor. Eserin Adı...
31.10.2023
2.544
Karahanlılar-Gazneliler-Büyük Selçuklular Karahanlılar Gazneliler Büyük Selçuklu Decvleti İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ PDF İNDİR
29.10.2023
8.820