6-2.Ünite Kültür ve Miras

6-2.Ünite Kültür ve Miras

İpek ve Baharat Yolu • İpek Yolu, Çin’in Xi’an (Şian) kentinden başlayarak Hazar Denizi’nin güneyinden ve kuzeyinden iki kol hâlinde...
26.11.2023
4.472
İlk Medreseler
26.11.2023
4.509
Türk Tarihinde Önemli Savaşlar SOSYAL BİLGİLER 6 TÜRK TARİHİNDE ÖNEMLİ SAVAŞLAR İNDİR
26.11.2023
9.194
Haçlı Seferleri Nedenleri ve Sonuçları
26.11.2023
5.535
Medeniyete Yön Veren Yollar Medeniyete Yön Veren Yollar-PDF İNDİR Medeniyete Yön Veren Yollar Kazanım Tarama Testi İNDİR
26.11.2023
4.527
Divan-ı Lugati’t Türk ve Kutadgu Bilig DİVAN-I LUGATİ’T TÜRK • Karahanlılar döneminde yazılmıştır. • Yazarı Kaşgarlı Mahmut’tur. • Araplara Türkçeyi...
15.11.2023
229
Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri ÇAKA BEYLİĞİ Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kurulmuştur. Denizcilik faaliyetleriyle uğraşmışlardır. Bizans ve Haçlılara...
05.11.2023
6.582
Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri İNDİR Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Tablosu, İlk Türk Beylikleri
05.11.2023
11.672
Türk-İslam Devletlerinde Yetişen Düşünürler Kaşgarlı Mahmut – Divanı Lugat’it Türk (Türk Dilinin Sözlüğü) Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig (Mutluluk...
03.11.2023
3.531
Türk kültür ve medeniyetinin en büyük hazinelerinden biri olan Divanu Lugati’t-Türk İstanbul’daki Millet Kütüphanesinde bulunuyor. (Grafik: Omar Zaghloul/ AA) Eserin...
31.10.2023
1.693
Karahanlılar-Gazneliler-Büyük Selçuklular Karahanlılar Gazneliler Büyük Selçuklu Decvleti İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ PDF İNDİR
29.10.2023
7.484
Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesi ile Siyasi ve Sosyal Alanda Meydana Gelen Değişiklikler Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesi ile Siyasi ve Sosyal...
29.10.2023
3.176