8-2.Ünite Milli Uyanış

8-2.Ünite Milli Uyanış

Paris Barış Konferansı: I. Dünya Savaşından sonra, yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını görüşmek için toplanmıştır. Paris Barış Konferansı ile;...
21.01.2022
250
Milli Mücadele ve Kongreler Dönemi
16.12.2021
602
Birinci Dünya Savaşında Cepheler
16.12.2021
317
I. Dünya Savaşının Nedenleri
16.12.2021
212
Sivas’tan TBMM’ye PDF İNDİR
01.12.2021
1.600
26.11.2021
1.451
TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar Tablo
23.11.2021
1.914
İlk TBMM’de Alınan Kararlar TBMM’nin Açılması-Alınan Kararlar-Özellikleri PDF İNDİR 16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi ve...
21.11.2021
1.315
Misakı Milli Kararları PDF İNDİR  Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasında yapılan Amasya Görüşmelerinde Mebusan Meclisinin toplanması kararlaştırılmıştı. Bu...
20.11.2021
2.098
Kapitülasyon Nedir? • Kapitülasyon, bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı iktisadi (ekonomik) ve sosyal ayrıcalıklara denir. Kısaca...
19.11.2021
1.294
Milli Egemenlik-Milli Bağımsızlık PDF Ders Notu İNDİR Egemenlik: Egemen (hâkim) olma durumu, yönetme ve karar verme gücüdür. Milletin ve devletin...
18.11.2021
2.051
Manda ve Himaye Manda Az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye gelene kadar Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı...
16.11.2021
1.634
Panslavizm • Rusya’nın, Balkanlarda yaşayan Slav ırkından olan Ortodoksları bir çatı altında toplamak ve İstanbul ve Boğazları ele geçirerek sıcak...
15.11.2021
1.060
T.C.İNKILAP TARİHİ BENZER KAVRAMLAR İNDİR
14.11.2021
2.968
İstanbul Hükümeti ile Temsil Kurulu arasında Amasya Görüşmelerinde alınan kararlar doğrultusunda İstanbul’da Mebusan Meclisinin açılacağının kesinleşmesi üzerine Anadolu’da seçimler yapılmıştır....
13.11.2021
898
Amasya Görüşmeleri
12.11.2021
1.198
T.C. İNKILAP LGS DENEME TESTİ 7 İNDİR
10.11.2021
3.449
Misakı Milli Kararları 28 Ocak 1920’de Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde Felah-ı Vatan Grubu’nun çabaları ile kabul edilen kararlara Misakı Milli...
07.11.2021
1.346