8-2.Ünite Milli Uyanış

8-2.Ünite Milli Uyanış

Kurtuluş Savaşı’nın yol haritası Amasya Genelgesi Milli Mücadele’nin yol haritasını ortaya koyan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında çok önemli bir adım olan...
21.06.2022
187
T. C. İnkılap Tarihi Milli Uyanış Ünitesi LGS Nokta Atışı Bilgiler T.C. İNKILAP TARİHİ Milli Uyanış LGS Nokta Atışı Bilgiler-İNDİR
28.05.2022
12.722
LGS ve diğer sınavlarda çok karşımıza çıkan önemli antlaşmalar ve madde yorumları… MİLLİ MÜCADELE SÜRECİNDE ÖNEMLİ ANTLAŞMALAR VE YORUMLARI İNDİR
24.05.2022
1.451
Sınavlarda çok karşımıza çıkan ve öğrencilerin çok karıştırdığı milli egemenlik kavramının anahtar kelimelerini ve milli egemenlik ile ilgili çalışmaları bir...
20.05.2022
1.332
T.C. İNKILAP TARİHİ LGS SORU VE KONU DAĞILIMI İNDİR T.C. İnkılap Tarihi LGS Soru ve Konu Dağılımı (2018-2021) 2018-2021 yılları...
19.02.2022
3.115
Misak-ı Milli Kararları (28 Ocak 1920) • Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü, ayrılmaz bir bütündür....
28.01.2022
887
• Bağımsızlığı sağlamaya çalışan bir meclistir, çünkü millî mücadeleyi (Kurtuluş Savaşını) yönetmiştir. • Kurucu bir meclistir, çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni...
25.01.2022
1.162
Paris Barış Konferansı: I. Dünya Savaşından sonra, yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını görüşmek için toplanmıştır. Paris Barış Konferansı ile;...
21.01.2022
1.083
Milli Mücadele ve Kongreler Dönemi
16.12.2021
1.198
Birinci Dünya Savaşında Cepheler
16.12.2021
717
I. Dünya Savaşının Nedenleri
16.12.2021
611
Sivas’tan TBMM’ye PDF İNDİR
01.12.2021
2.036
26.11.2021
1.932
TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar Tablo
23.11.2021
2.878
İlk TBMM’de Alınan Kararlar TBMM’nin Açılması-Alınan Kararlar-Özellikleri PDF İNDİR 16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi ve...
21.11.2021
1.878
Misakı Milli Kararları PDF İNDİR  Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasında yapılan Amasya Görüşmelerinde Mebusan Meclisinin toplanması kararlaştırılmıştı. Bu...
20.11.2021
2.723
Kapitülasyon Nedir? • Kapitülasyon, bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı iktisadi (ekonomik) ve sosyal ayrıcalıklara denir. Kısaca...
19.11.2021
2.166
Milli Egemenlik-Milli Bağımsızlık PDF Ders Notu İNDİR Egemenlik: Egemen (hâkim) olma durumu, yönetme ve karar verme gücüdür. Milletin ve devletin...
18.11.2021
2.849