Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

 

Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

 

CEPHEDEN CEPHEYE MUSTAFA KEMAL

Mustafa Kemal’in askerlik hayatında gösterdiği başarılar hem kendi hem de Türk milletinin kaderini etkilemiştir. Mustafa Kemal’in iz bıraktığı bazı askeri olaylar ve cepheler şunlardır:

Şam’a atanması (1905): İlk görev yeri olarak Şam’daki 5. Orduya Kurmay Yüzbaşı olarak atandı. Suriye’de bulunduğu sırada yakın arkadaşlarıyla Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu (Ekim 1906). Selanik başta olmak üzere birçok şehirde cemiyetin şubesini açtı. Bu faaliyet onun liderlik özelliğini ve yöneticiliğini göstermektedir.

31 Mart Olayı (1909): İstanbul’da meşrutiyet karşıtlarının çıkardığı 31 Mart Ayaklanmasını bastırmak ve düzeni sağlamak amacıyla hazırlanan Hareket Ordusu’nda kurmay yüzbaşı olarak Mahmut Şevket Paşa ile birlikte başarıyla görev yaptı. 31 Mart Olayı mevcut düzene karşı girişilen ilk isyan hareketidir.

Mustafa Kemal’in 31 Mart isyanını bastırmada önemli rol oynaması, meşrutiyet yani yenilik yanlısı olduğunu gösterir.

Pikardi Manevraları (1910): Fransız ve İngiliz birliklerinin ortaklaşa düzenlediği askeri tatbikatlara Fethi Okyar ile birlikte gözlemci olarak katılmış, gelecekte hava kuvvetlerinin önemine vurgu yapmıştır.

Trablusgarp Savaşı (1911): İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine Osmanlı bölgeye askeri kuvvet gönderemeyince Mustafa Kemal gönüllü subay arkadaşları ile birlikte gizlice Mısır üzerinden Trablusgarp’a gitti. Mustafa Kemal, halkı örgütleyerek Derne ve Tobruk‘ta İtalyanlara karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Bu olay Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısıdır. Başarılarından dolayı Mustafa Kemal binbaşılığa terfi ettirildi. Balkan Savaşlarının başlamasıyla Trablusgarp’tan ayrılmak zorunda kaldı.1912 yılında İtalyanlarla Uşi Antlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya göre:

Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara verildi.

Oniki ada geçici olarak İtalyanlara bırakıldı.

Uşi Antlaşması ile Kuzey Afrika’daki son Osmanlı toprağı da elden çıkmış oldu.

Mustafa Kemal’in Trablusgarp’ta yerli halkı İtalyanlara karşı direnişe geçirmesi onun teşkilatçılığı ile ilgilidir.

Çanakkale Savaşı (1915): 1. Dünya Savaşında İtilaf Devletlerine karşı Çanakkale Cephesinde mücadele eden Osmanlı Devletinin en önemli komutanlarından biri Mustafa Kemal’dir.

Arıburnu, Conkbayırı, Anafartalar’da düşmana karşı büyük başarılar elde eden Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin bu cephedeki savaşı kazanmasında önemli rol oynadı.

Mustafa Kemal, meşhur “Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum.” sözünü burada söylemiştir.

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşlarında kazandığı başarılar onun askeri dehasının tüm yurtta ve dünyada tanınmasını sağlamıştır.

 

 

Kafkasya Cephesi (1916): Mustafa Kemal Çanakkale’deki başarılarının ardından Ruslara karşı mücadele verilen Kafkasya cephesinde 16.Kolordu Komutanı olarak görevini sürdürdü. Burada Ruslar karşısında dağınık halde olan birlikleri bir araya getirerek eksiklikleri tamamlayan Mustafa Kemal, Rusların elinden Muş ve Bitlis’i (8 Ağustos 1916) geri almayı başardı.

Bu başarı Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden sabır ve disiplin anlayışını göstermektedir.

Suriye Cephesi (1917): Suriye’deki 7. Ordu Komutanlığına atandı. Alman komutan ile düştüğü anlaşmazlık sebebiyle istifa etmiş İstanbul’a döndü.1918 yılında 7.Ordunun da bağlı olduğu Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak atanmış ve Halep’in kuzeyinde oluşturduğu savunma hattı ile Arap ve İngiliz kuvvetlerini durdurmayı başarmıştır.

Kurtuluş Savaşı (1921-1922): Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmesiyle İtilaf Devletleri Türk topraklarını işgale başladılar. Bu durum karşısında Mustafa Kemal Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmış ve zafere ulaştırmıştır. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın her aşamasında Türk Milletine önderlik etmiş, Türk halkını düşmana karşı birleştirmiştir. Başkumandan olarak orduyu yönettiği Sakarya Meydan Savaşı ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi’ni kazanmıştır. Ardından da Türk milletinin her alanda çağdaşlaşmasını hedef alan inkılapları gerçekleştirmiştir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: