Misakı Milli Kararları

Misakı Milli Kararları PDF İNDİR

 Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasında yapılan Amasya Görüşmelerinde Mebusan Meclisinin toplanması kararlaştırılmıştı. Bu karar gereğince seçimler yapıldı. Seçimleri genelde Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin desteklediği adaylar kazandı.
Püf bilgi: Seçimlerde Mustafa Kemal Erzurum’dan milletvekili seçilmiştir.

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’a gidecek milletvekillerinden;
 Kendisinin gıyaben Meclis Başkanı seçilmesini, (başkanlık yetkisini kullanarak, Meclisi Anadolu’da daha güvenli bir yerde toplayabilmek)
 Meclis’te Müdafaai Hukuk Grubu oluşturulmasını, (Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı doğrultusunda kararlar alınmasını sağlamak) istemiştir.

 12 Ocak 1920’de İstanbul’da Osmanlı Mebusan Meclisi son kez toplanarak çalışmalarına başladı. Mustafa Kemal, meclis başkanlığına seçilemedi. Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturulamadı. Ancak bunun yerine Felah-ı Vatan (Vatanın Kurtuluşu) adlı yeni bir grup kuruldu.

Püf nokta: Mustafa Kemal’in isteklerinin yerine getirilememesinde milletvekillerinin saltanata bağlı olduklarını göstermek istemeleri ve İtilaf Devletleri’nin baskısından çekinmeleri etkili olmuştur.

• Meclisteki çalışmalar sonucunda 28 Ocak 1920’de Mebusan Meclisi’nde Türk milleti için çok önemli olan Misak-ı Milli (Milli Ant / Yemin) kabul edilmiştir.
• 12 Ocak 1920’de toplanan Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde Felah-ı Vatan Grubu’nun çabaları ile 28 Ocak 1920 tarihinde Misakı Milli kararları alındı.

1- Sınırlar: Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Türk askerinin koruduğu, Müslüman Türk nüfusun çoğunluğu oluşturduğu vatan toprakları bir bütündür parçalanamaz. (Ülke/Vatan bütünlüğü)
Püf yorum:
 Bu karar daha önce Erzurum Kongresi’nde benimsenmiştir.
 Milli sınırlara son ve kesin şekli verilmiştir
 Vatanın bütünlüğünün korunması amaçlanmıştır.

2- Boğazlar: İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlandığı takdirde, Boğazlar uluslararası ticarete açılabilir.
Püf yorum:
• Siyasi ve askeri bağımsızlık vurgulanmıştır. Egemen devlet ilkesi dikkate alınmıştır.

3- Azınlık Hakları: Azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar hak tanınacaktır. (Uluslararası eşitlik)
Püf çıkarım:
• Avrupalıların içişlerimize karışmasını engellemek ve bağımsız bir devlet olduğumuzu göstermek amaçlanmıştır.
• Devletlerin eşitliği ilkesine uygundur.

4- Kapitülasyonlar: Siyasi, ekonomik ve mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanında hâkimiyetimizi sınırlayan imtiyazlar kabul edilemez. (Tam bağımsızlık-ekonomik bağımsızlık)
Püf çıkarım:
 Bu karar ile kapitülasyonların kaldırılması amaçlanmıştır. (Kapitülasyonlara ilk defa karşı çıkılmıştır).
 Bağımsızlık ve egemenlik haklarımızdan taviz verilemeyeceği vurgulanmıştır.

Halk oylaması yapılacak olan yerler

5-Arapların Durumu: Arapların oturduğu yerlerin geleceği, o yerlerin halkının kararına (halk oylaması*) göre belirlenmelidir.
Püf bilgi: Wilson İlkelerinde alınan kararlara uygun davranılmıştır.

6- Batı Trakya: Bölgenin geleceğini belirlemek üzere halkoyuna * başvurulmalıdır.

7- Elviye-i Selase (Üç il): Kendi istekleriyle Türkiye’ye katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum (Artvin)’da gerekirse halkoyuna* başvurulmalıdır.

Püf yorum: Bu bölgelerde, halkın çoğunluğu Türk ve Müslüman olduğundan, serbest oylamanın çıkarlarımıza uygun olacağı düşünülmüştür.

Püf çıkarım: Halkın vereceği karara (milli iradeye) saygı duyulduğunun göstergesidir.

İSTANBUL’UN İŞGALİ (16 MART 1920)

 Misakı Milli kararlarının ilan edilmesi İtilaf Devletlerini rahatsız etmiş, hükümete ve meclise baskı yaparak alınan bu kararların değiştirilmesini istemişlerdir.
 İstekleri kabul edilmeyen İtilaf Devletleri, 16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen işgal ederek, Mebusan Meclisi’ni basıp dağıtmışlar, milletvekili ve aydınları tutuklayarak sürgüne göndermişlerdir.

Püf çıkarım: Mebusan Meclisi’nin dağıtılması İtilaf Devletlerinin, Türk halkının iradesini yok saydıklarını gösterir.

Püf yorum: Bu gelişmeler, saltanat ve hilafet yanlılarını da ulusal mücadelecilerin yanına yöneltmiş ve Ankara’da TBMM’nin açılmasına zemin hazırlamıştır.

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: