Atatürkçülük

 

 

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devlet yönetiminin millet egemenliği esasına dayandırılması, Türk kültürünün aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla temelleri yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve ilkelere Atatürkçülük denir.

Atatürkçülüğün Nitelikleri

1-Milli birlik ve ülkenin bütünlüğüne önem verir.

2-Egemenliğin(yönetim gücünün), millete ait olmasını esas alır.

3-Bağımsızlık ve özgürlükten yanadır.

4-Türk toplumunu, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmayı amaçlar.

5-Akılcı ve bilimseldir.

6-Yurtta ve dünyada barıştan yanadır.

7-Gelişmeye ve yeniliklere açıktır.

8-Dünyadaki insanlığın ortak değerlerini taşıdığı için evrenseldir.

9-Atatürk ilkeleri bir bütündür; Birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır.

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

Atatürkçülük; Türk Devleti’nin ve toplumunun çağdaşlaşması yolundaki genel hedef, amaç ve ilkeleri ortaya koyduğundan, Atatürkçü düşünce sistemi olarak da adlandırılmaktadır.

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Özellikleri

 Siyasi, ekonomik, kültürel, adli, askeri vb. alanlarda tam bağımsızlığı sağlamayı hedefler.

Milli egemenliğe dayalı güçlü bir devleti öngörür.

 Milli kültürümüzü aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı; çağın ihtiyaçlarına uygun siyasal ve sosyal kurumlar oluşturmayı; demokratik ve laik kurallar içinde Türk milletinin rahat ve mutlu bir yaşam sürmesini hedefler.

Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasını ve sür-dürülmesini hedefler.

 Türk milletinin ihtiyaçlarından, tarihi gerçeklerinden doğmuş, temelinde Türk tarihi ve kültürü olan milli bir düşünce sistemidir.

Dogmalara dayanmaz. Akılcılık ve bilimselliği temel aldığından yeniliklere açık, dinamik bir düşünce sistemidir.

 Atatürk’ün belirlediği ilkeler, işaret ettiği hedefler ve gerçekleştirdiği inkılaplarla bir bütündür.

 

Atatürk’ü Etkileyen Türk ve Yabancı Aydınlar

 Namık Kemal

 Ziya Gökalp

 Tevfik Fikret

 Jan Jak Russo

 

 

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Oluşmasında Etkili Olan Olaylar

Fransız İhtilali’nden sonra demokrasi, eşitlik, adalet, insan hakları, özgürlük ve milliyetçilik gibi kavramların tüm dünyada yaygınlık kazanmaya başlaması

Osmanlı Devleti’nin, Avrupa devletlerinin gerisinde kalması ve her alanda Avrupa’ya bağımlı hale gelmesi

Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşlarının kayıplarla sonuçlanması neticesinde Türk halkının büyük acılar çekmesi

Avrupa devletlerinin ve azınlıkların, Osmanlı topraklarını bölmeyi amaçlamaları

Mondros Ateşkesi’nin ardından başlayan işgaller karşısında Osmanlı yönetiminin aciz kalması

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: