Atatürk İlkeleri ile İlgili Anahtar Kavramlar

 

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ İLE İLGİLİ ANAHTAR KAVRAMLAR

 

Cumhuriyetçilik   

 • Demokrasilerde en iyi yönetim biçimidir.
 • En önemli unsur seçimdir.
 • Halkın, seçtiği temsilciler aracılığı ile kendini yönetmesidir.
 • Yeni Türk devletinin değişmez yönetim biçimi olarak kabul edildiği için temel ilkelerin başına konulmuştur.
 • Atatürk’e göre Türk ulusunun tabiatına ve adetlerine en uygun yönetim cumhuriyettir.
 • Hükümet ile halk arasında ayrılık bırakmamıştır.
 • Anahtar Kelimeler Ulusal (milli) egemenlik, Ulusal irade, Seçim, Çok partili rejim, Seçme ve seçilme hakkı

Milliyetçilik

 • Fransız İhtilali’nden sonra milliyetçilik bağımsızlık mücadelesinin kaynağı olmuştur.
 • Türk toplumunu oluşturan bireylerin birlikte yaşama ve ülkeyi kalkındırma arzusunu ifade eder.
 • Ulusal (milli) mücadelemizde ilk uygulamaya konulan ilkedir.
 • Din birliğine değil, birlikte yaşama arzusuna dayanır. Bu nedenle laiktir.
 • Türk ırkının üstünlüğüne değil, ulusların eşitliği temeline dayanır. Bu nedenle ırkçı değildir.
 • Yayılmacı (fetihçi) değildir; ancak ulusal bağımsızlığı temel alır.

Anahtar Kelimeler * Ulusal (milli) benlik, Ulusal (milli) bilinç, Ulusal (milli) bağımsızlık, Ortak dil, Ortak kader, Din ve ırk birliği şart değildir, Ümmet anlayışı yoktur.

 

Halkçılık

 • Toplumu oluşturan bireyler arasındaki ayrıcalıkların ortadan kaldırılmasıdır.
 • Halk arasında din, dil, ırk farklılığı olmaksızın herkesin kanun önünde eşit olmasıdır.
 • Halkçılık her türlü sınıf farklılığını reddeder.
 • İç barışı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlar.
 • Cumhuriyet, halkın egemenliğine dayalıdır. Millet (ulus) ise halkın bilinçlendirilmesi ile ortaya çıkar.
 • Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin zorunlu sonucu olarak Halkçılık doğmuştur.
 • Anahtar Kelimeler Eşitlik, Ayrılıkların kaldırılması, Dayanışma, Topluma hizmet

 

 

 • Devletçilik
 • Devletin ekonomik kalkınmayı sağlamak için yaptığı bütün müdahaleler bu ilke ile ilgilidir.
 • Ekonomideki devletçilik, özel girişimlerin gerçekleştiremeyeceği ekonomik atılımları devletin kendi imkânlarıyla yapmasıdır.
 • Devletçilikte özel girişim (liberal ekonomi) engellenmez; ancak devlet ekonomiye müdahale etmeyi  (sosyalist ekonomi) görevleri ve hakları arasında görür. Bu, liberal ve sosyalist ekonomik sistemlerin olumlu yönlerini alarak, ikisinin karışımı ile ortaya çıkarılmış karma ekonomik sistemdir ve yeni Türk devleti bu sistemi uygulamaya koymuştur.
 •    Anahtar Kelimeler Ekonomi, Karma ekonomi modeli, Yatırım, KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri), Kamulaştırma, Bankalar

 

 • Laiklik
 • Devlet düzenini ve hukuk kurallarının dine dayandırılmamasıdır.
 • Kişilerin din ve vicdan özgürlüklerinin sağlanmasıdır.
 • Bütün kurumlarda bilimsel esasların ve ileri teknolojinin kullanılmasını amaçlar.
 • Dinin çıkarcı kimseler tarafından sömürü aracı olarak kullanılmasının engellenmesini amaçlar. Din ve devlet işlerini ayrılması, Akılcılık ve bilimsellik, Din ve vicdan özgürlüğü
 • İnkılâpçılık      (Devrimcilik)
 • Anahtar Kelimeler
 • Toplumun eskiyen düzeninin yerine yeni ve çağdaş bir düzen getirilmesidir. Bu yeni ve çağdaş düzen köklü değişiklikler yapılarak gerçekleşir.
 • Atatürk İnkılâpçılığı, kendi kendini yenileyen (değişen şartlara göre kendini yenileyen hareketli) bir yapıya sahiptir.
 • Amaç bir taraftan devleti güçlendirmek ve korumak, diğer taraftan da uygar dünyanın gidişine ayak uydurmaktır.

Anahtar Kelimeler:Devrim, İnkılâp, Çağdaşlaşma, Değişim, Yenilik, Dinamik yapı

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: