Ahi Teşkilatı

• Ahi teşkilatı, 13. Yüzyılda Türkiye Selçuklu Devleti’nde ortaya çıkan, Osmanlı Devleti’nin kurulmasında önemli görevler üstlenen, esnaf ve sanatkârlardan oluşan birliğin adıdır.
• Ahi teşkilatı, Ahi Evran tarafından kurulmuştur.
• Ahi Evran Kırşehir’de vefat etmiştir.
• Ahi kelimesi ”eli açık, cömert, yiğit, kardeşim” anlamında kullanmıştır.

• Ahi teşkilatının temelini insan oluşturmaktaydı.
• Ahiliğin amacı, kişiyi hem iyi bir meslek sahibi yapmak hem de meslek ahlakı kazandırarak topluma faydalı bir insan olarak yetiştirmekti.

Mesleki Eğitimin Aşamaları
1. Eskiden mesleki eğitimden geçmeyen biri dükkân açamazdı. Çünkü usta olmanın belli şartları vardı.
2. Öncelikle bir ustanın yanında “yamak” olabilmek için on yaşını doldurmak gerekirdi. İki yıl yamaklık yaptıktan sonra “çırak” olunurdu.
3. Üç yıl çıraklık yaptıktan sonra “kalfalığa” yükselir, mesleğin temel bilgilerini öğrenirdi.
4. 3 yıl kalfalık yaptıktan sonra şed kuşanma töreni ile “usta” olurdu. Böylece kendine ait bir dükkân açabilecek yeterliliğe sahip olurdu.

• Ahilik milli bir kuruluş olarak 12. yüzyılda ortaya çıkmış, Lonca Teşkilatına dönüşerek 20. Yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür.
• Osmanlı Devleti’nde esnaf ve zanaatkârlar “Lonca” adı verilen teşkilata üye idiler. Her esnaf mutlaka bir loncaya kayıtlı olur, loncanın koruması ve denetimi altında bulunurdu.
• Ahi Teşkilatı, günümüzdeki Esnaf ve Sanatkârlar
• Odası’na benzetilebilir.
• Loncaların kuruluş amacı (tüccar ve sanatkâr olan) üyelerin haklarını korumaktı.
• Ahi Teşkilatında her zanaat grubunu aşında üyelerinin oylarıyla seçilen bir yiğitbaşı bulunurdu.
• Yiğitbaşı esnafın sorunlarını çözmeye çalışan ilk yetkiliydi.
• Ahilikte meslek dallarına göre bir teşkilatlanma yapısı vardır. Her şehirdeki değişik meslek grupları
• (saraç, debbağ, terzi, kuyumcu vb.) ayrı birlikler oluşturmuştur. Her esnaf kolunun kendine özgü gelenekleri ve her mesleğin manevi piri vardır.

• Loncalar üye sayısını, üretilen malların kalitesini, fiyatını belirler, esnaf arasındaki haksız rekabeti önler, esnaf ile devlet arasındaki ilişkileri düzenlerdi.
• Loncalarda da meslek eğitimi usta-çırak ilişkisine dayanır ve aynı zamanda kişiye meslek ahlakı kazandırılırdı.
• Ahilik ve Lonca Teşkilatı yabancı devletlerle yapılan ticari anlaşmalar neticesinde gücünü kaybederek zamanla sona ermiştir. Ahi Teşkilatına sadece Müslüman esnaf katılabiliyorken
• Loncalara gayrimüslim esnaf da katılabiliyordu.

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: