Osmanlı Devleti Hangi Cephede

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

 

 

OSMANLI DEVLETİ HANGİ CEPHEDE

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYANIN GENEL DURUMU

19.Yüzyılda dünyayı sarsan iki önemli olay Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı’dır.

I-Fransız İhtilali: Fransız İhtilali önce Avrupa’yı etkilemiş daha sonra da etkileri tüm dünyaya yayılmıştır. Fransız İhtilali sonucunda önem kazanan Milliyetçilik düşüncesi her milletin bağımsız yaşamasını ve kendi geleceğini belirlemesini öngörüyordu. Bu anlayış birçok milleti içinde barındıran imparatorlukları olumsuz etkiledi. Milliyetçilik akımının etkisi ile birçok ayaklanmalar oldu. Bu ayaklanmalar sonucu yeni devletler kuruldu. Ayrıca Fransız İhtilali ile eşitlik, hürriyet, adalet, bağımsızlık gibi kavramlar ortaya çıktı.

II-Sanayi İnkılabı: Sanayi İnkılâbı sonucunda üretim arttı. Bu durum hammadde ihtiyacı ve Pazar arayışını önemli bir sorun haline getirdi. Bu da sömürgeciliğin hız kazanmasına neden oldu. Devletler ekonomik alanda birbirleriyle rekabete başladılar. İngiltere geniş bir sömürge İmparatorluğu kurdu. Ardından Fransa ve diğer Avrupa Devletleri de sömürgeler elde etme yarışına girdiler. Böylece devletlerarası sömürgecilik yarışı başladı.

Sömürgecilik: Bir devletin, kendi sınırları dışındaki topraklarda egemenlik kurması, o toprakların yeraltı ve yer üstü kaynaklarına sahip olarak ekonomik ve siyasi çıkarlar elde etmesidir.

 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU

Osmanlı Devleti 19.yüzyıldan itibaren topraklarının büyük bir bölümünü kaybetti. Özellikle Fransız İhtilali sonucunda dünyaya yayılan Milliyetçilik akımı en çok Osmanlı Devleti’ni etkiledi. Özellikle Balkanlarda birçok devlet

 

Osmanlı Devleti’nden ayrılmak için isyan ettiler.

Osmanlıya karşı Milliyetçilik akımının etkisiyle ilk isyan eden millet Sırplar; ilk bağımsızlıklarına kavuşan millet ise Yunanlılar’dır.

1839 yılında yayınlanan Tanzimat Fermanıyla hukuk, yönetim, maliye, eğitim alanlarında yenilikler yapıldı.

Tanzimat Fermanı ile ilk kez kanun gücünün, padişah gücünden üstün olduğu kabul edilmiştir. (Hukukun üstünlüğü)

1856 yılında yayınlanan Islahat Fermanıyla da azınlıklara geniş haklar verildi.

Osmanlı devlet adamları, yapılan bu tüm yeniliklerle Avrupa’nın baskısının azaltılabileceği ve buna bağlı olarak devletin kötü gidişatının durdurulabileceğini düşündüler.

Bu amaçla, yeniliklere daha sonra da devam edilerek II. Abdülhamit zamanında I.Meşrutiyet ilan edildi. (1876) İlk Osmanlı anayasası olan Kanun-u Esasi hazırlandı. Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı. Fakat Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) nedeniyle I.Meşrutiyete son verildi.

93 Harbi’nden sonra imzalanan 1878 Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Karadağ ve Romanya’ya bağımsızlık verildi. Kars, Ardahan ve Batum Rusya’ya bırakıldı.

Cezayir ve Tunus Fransa tarafından, Kıbrıs ve Mısır ise İngiltere tarafından işgal edilmişti.

 

 

Osmanlı Devleti, ilk dış borcu 1854 Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den almıştı. Sonraki yıllarda aldığı borçları ödeyemeyince Avrupalı devletler Düyun-u Umumiye (Genel Borçlar) İdaresini kurarak Osmanlı devletinin gelir kaynaklarına el koydular.(1881)

İttihat ve Terakki Cemiyetinin çalışmalarıyla 1908 yılında II. Meşrutiyet ilan edildi. Mebusan Meclisi ikinci kez toplandı.

II. Meşrutiyet’in ilanı sırasındaki karışıklıktan yararlanan Avusturya Bosna Hersek’i, Yunanistan Girit’i işgal etti. Henüz Osmanlı Devleti’nden kopmamış olan Bulgaristan da bağımsızlığını ilan etti.

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: