Tarih-9

• İpek Yolu, Çin’in Xi’an (Şian) kentinden başlayarak Hazar Denizi’nin güneyinden ve kuzeyinden iki kol hâlinde Avrupa’ya uzanan tarihî ticaret...
12.11.2021
202
Boz-Oklar: Dış Oğuzlar da denip, Sağ kolu teşkil ederler. 1. Gün-Alp/Gün-Han: Sembolü şâhin. Oğulları: a. Kayıg/Kayı-Han: “Sağlam, berk” anlamındadır Osmanlı...
12.11.2021
103
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları-Tablo
01.06.2021
435
Türkler tarih boyunca yaşadıkları coğrafyaya göre kültürel, ekonomik ve dinî etkileşimlerin ürünü olarak çeşitli takvimler kullanmışlardır. Türkler hangi takvimleri kullanmıştır?...
26.10.2020
629
Takvim nedir? Zamanın yüzyıl, yıl, ay, hafta ve gün gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterilmesi için hazırlanan çizelgeye takvim...
26.10.2020
134
Milletlerin ortak hafızası olan tarih, millî ve toplumsal kimliğin inşasında önemli rol oynar. Toplum, kendisini oluşturan bireylerin bir kimlik altında...
25.10.2020
374
Tarihçiler; siyasi, askerî, kültürel, sosyal veya biyografik çalışmalar yaparken coğrafya, sosyoloji, felsefe, ekonomi, kronoloji, etnografya, hukuk, heraldik, arkeoloji, sanat tarihi,...
25.10.2020
305
Tarih geçmişte meydana gelen olayların nedenlerini ve sonuçlarını kendine özgü çalışma metotlarıyla açıklayıp yorumlamaya çalışan bilim dalıdır. Tarihçiler bunu yerine...
25.10.2020
253
Tarih; geçmişte yaşamış insan topluluklarının faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayalı olarak, nesnel biçimde inceleyip açıklayan...
25.10.2020
208