Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 5-6-7-8 35. Hafta 3-7 Haziran Günlük Planı